Wat doen wij

 

Richting de verhuurders werken voor drie verschillende groepen van huurders:
• Individuele huurders. Onderwerpen zijn klachtenafhandeling bij lekkage, ventilatieproblemen etc.
• Groepen kopers die in dezelfde situatie zitten. Denk daarbij aan sloop- en nieuwbouw van een groep woningen, renovatie of groot onderhoud van een groep woningen (bijv. een appartementen complex, servicekosten etc.)
• Alle huurders. Met Accolade en WoonFriesland onderhandelen wij over huurvoorwaarden, huurverhoging en andere zaken die ons allemaal raken.

Daarnaast vertegenwoordigen wij alle huurders bij de gemeente. Volgens de woningwet moet er jaarlijks een plan komen waarin geregeld wordt wat de gewenste betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen is, maar ook de relatie tussen wonen en zorg en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Dit plan, de “prestatieafspraken”, moet ondertekend worden en opgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De handtekeningen zijn daarbij noodzakelijk van de wethouder, de directies van de corporaties en de voorzitter van de HBV.